Doro preciserar målen

Publicerad 2012-11-08 08:35

Delårsrapport Telefontillverkaren Doro redovisar ett resultat efter skatt på 25,7 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2012 (25,7). Resultatet per aktie uppgick till 1:33 kronor (1:34).

Nettoomsättningen uppgick till 211 miljoner kronor (182), medan orderingången var 242 miljoner kronor (241).

Rörelseresultatet blev 16,2 miljoner kronor (15,6), samtidigt som resultatet före skatt uppgick till 11,8 miljoner kronor (26,2).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 13,1 miljoner kronor (51,0).

Doro ger ny prognos för helåret 2012. Försäljningen 2012 väntas öka mellan 10-15 procent med ett rörelseresultat i nivå med 2011.

Tidigare prognos som publicerades den 21 augusti var att 2012 förväntades att vara ett år med fortsatt försäljningstillväxt även om denna inte kommer att möta Doros långsiktiga tillväxtmål om 20 procent. Ingen resultatprognos lämnades då.

I den tidigare prognosen angavs också att Doro under 2013 var ”väl positionerat” för att återgå till en högre tillväxttakt.