Doro missar målet

Publicerad 2012-08-21 08:09

Delårsrapport Telefontillverkaren Doro redovisar ett resultat efter skatt på 6 miljoner kronor för det andra kvartalet 2012 (7,9). Resultatet per aktie uppgick till 0:31 kronor (0:41).

Aktien var ned med drygt 8 procent vid klockan 09.40.

Nettoomsättningen uppgick till 157 miljoner kronor (165), medan orderingången var 207 miljoner kronor (181).

Rörelseresultatet blev 4,6 miljoner kronor (10,4), samtidigt som resultatet före skatt uppgick till 6,6 miljoner kronor (8,1).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 26 miljoner kronor (3,5).

Doro skriver i kvartalsrapporten att 2012 kommer att bli ett år med fortsatt tillväxt, även om tillväxten inte når upp till Doros långsiktiga mål om 20 procent.

Vidare lämnar bolaget ingen resultatprognos för 2012, men uppger att bolaget inför 2013 kommer att vara väl positionerat för att åter komma tillbaka till en högre tillväxt.