Doro rusar på rapport

Publicerad 2013-05-14 08:02

Rapport Marknaden jublar åt Doros kvartalsrapport, där det presenteras ett förvärv av den tyska marknadsledaren inom seniormobiler.

Telefontillverkaren Doro redovisar ett resultat efter skatt på 7,4 miljoner kronor för det första kvartalet 2013 (2,5). Resultatet per aktie uppgick till 0:38 kronor (0:13).

Nettoomsättningen uppgick till 209 miljoner kronor (170), medan orderingången var 252 miljoner kronor (144).

Rörelseresultatet blev 7,7 miljoner kronor (12,6), samtidigt som resultatet före skatt uppgick till 7,9 miljoner kronor (3,0).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 18,3 miljoner kronor (-34,1).

Doro köper tyska IVS, Industrievertretung Schweiger, som är den tyska marknadsledaren inom mobiltelefoner för seniorer. Det framgår av ett pressmeddelande.

IVS omsatte under 2012 33 miljoner euro med ett ebit-resultat på 3,6 miljoner. Bolaget har 64 anställda.

Förvärvet förväntas bidra positivt till Doros vinst per aktie under 2013. Förvärvspriset för IVS, inklusive maximal tilläggsköpeskilling 2014 och 2015, uppgår till 17,6 miljoner euro på en kontant och skuldfri basis. Det finansieras genom en kombination av Doros befintliga kassa och nya banklån.

Doro har vidare en option att finansiera en del av förvärvet med cirka 1,5 miljoner Doro-aktier som emitteras till IVS nuvarande ägare. Sådan emission är föremål för godkännande av Doros bolagsstämma.

Företaget har sin verksamhet i Amberg, Tyskland, och grundades 1991 av huvudägaren Helmut Schweiger som kommer att kvarstå som vd för bolaget.