Rapport Den svaga utvecklingen för husbilsmarknaden i Nordamerika har sedan det andra halvåret 2022 varit ett bekymmer för Dometic. Bolaget väntar sig heller ingen snabb vändning på detta område eftersom marknaden fortfarande var stark under första halvåret 2022 och jämförelsetalen därför är svåra ett par kvartal till, säger vd Juan Vargues till Nyhetsbyrån Direkt efter bokslutsrapporten som har fått aktien att sjunka med 11 procent på Stockholmsbörsen.

”Nordamerika som region är beroende av husbilsindustrin och den är kraftigt ned. Pratar vi sedan om Europa är service och eftermarknad svagt medan OEM är stabilt. För APAC är det samma sak – svagare service och eftermarknad medan OEM är stabilt. Marine är väldigt starkt på OEM-sidan men även där svagare på service och eftermarknad. Våra bekymmer just nu är den amerikanska husbilsmarknaden, samt service och eftermarknad”, säger Juan Vargues.

Vad skulle krävas för en förbättring i Nordamerika?

”Jag väntar mig ingen snabb förändring där. Marknaden gick ned väldigt kraftigt under andra halvåret och vi har svåra jämförelsetal i första och andra kvartalet. Sedan kommer det att vända”, säger Dometic-vd:n.

Han tillägger att en vändning skulle kunna komma tidigare för service och eftermarknad.

”Där hade vi ett mycket starkt första kvartal i fjol där distributörerna fortfarande byggde upp lager, sedan började en kraftig nedgång redan i andra kvartalet. Så vi är så att säga nio månader igenom och jag förväntar mig att från och med andra kvartalet ska det bli enklare jämförelsetal”, säger Juan Vargues.

Dometic-vd:n ser innevarande år som uppdelat i två halvor där den första halvan fortfarande kommer att vara tuff, men där det kommer att lätta under den andra halvan.

”Sedan kommer det naturligtvis att ha mycket att göra med inflationsnivåerna, som vi ser är på väg ned, hur centralbankerna agerar och hur räntekostnaderna påverkas av det. Vi är beroende av konsumenterna och allt som har med konsumenter att göra är lite jobbigt just nu”, säger Juan Vargues.

I kvartalsrapporten skriver Dometic att företaget nu vidtar ytterligare åtgärder för att hantera den aktuella situationen i EMEA och Americas, och att man förväntar sig gradvisa förbättringar under 2023.

Enligt Juan Vargues handlar det om den lageruppbyggnad som skedde innan efterfrågan snabbt avtog under andra halvåret 2022, vilket innebar att man hade alltför stora lager.

”Det betyder att vi har ineffektivitet i lagerhållningen, och lite för många människor. Det vi gör är för att öka effektiviteten. Det handlar om att se över sin kapacitet och anpassa kostymen. Vi driver ett antal projekt, kort- och långsiktiga, och nu handlar det om att prioritera ytterligare. Projekten ska ge resultat inom de kommande månaderna, inte om två eller tre år”, säger Dometic-chefen.

Om du ser framåt, vilka är de viktigaste externa faktorer som påverkar utvecklingen det närmaste året?

”Det är definitivt konsumentsentimentet, som påverkas av inflation och räntekostnader. Det är den viktigaste faktorn för oss. Jag pratar mycket om service och eftermarknad där vi har de högsta marginalerna, och vi har nu sett en negativ utveckling under tre kvartal. Om känslan därute förbättras kommer det att ha en enorm effekt i våra resultat”, säger Juan Vargues.