Rapport Dometics tredje kvartal bjöd på en omsättning som var över analytikernas förväntan och ett justerat rörelseresultat som var högre än föregående år och marginellt under förhandstipsen.

”Störningar i leveranskedjan, stigande råvarupriser och ökade fraktkostnader är faktorer som har haft en negativ inverkan på rörelsemarginalen. Vi justerar kontinuerligt vår prissättning för att kompensera för högre kostnader och trygga lönsamheten”, skriver bolagets vd Juan Vargues i rapporten för det tredje kvartalet-

Nettoomsättningen för kvartalet landade på 5.545 vilket motsvarar en tillväxt på 24 procent, varav den organiska delen uppgick till 11 procent. Analytikerna hade tippat en omsättning på 5.348 miljoner kronor och en organisk omsättning strax under 10 procent. Det justerade rörelseresultatet ökade till 785 miljoner kronor från 690 miljoner kronor. Här hade analytikern räknat med 795 miljoner kronor.

För de kommande kvartalen ger vd:n uttryck för optimism rörande efterfrågan och uppger att orderstocken är rekordhög samt att lagernivåerna i detaljhandeln är låga inom samtliga slutmarknader.

”Leveranssituationen förblir den största osäkerhetsfaktorn och det är svårt att förutsäga när situationen kommer att stabiliseras”, summerar Juan Vargues.