Rapport Dometic, som tillverkar produkter till bland annat husvagnar och husbilar, redovisar ett resultat klart under förväntan. Den organiska tillväxten backade tvåsiffrigt och Dometic föreslår nu sänkt utdelning. 

Dometic redovisar ett justerat ebita-resultat på 430 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022, motsvarande en marginal på 7 procent.

Analytikerna i Infronts sammanställning av åtta analytikers estimat hade väntat sig 580 miljoner kronor och en marginal på 9,4 procent.

Marginalen minskade med 4,4 procentenheter jämfört med motsvarande period året innan.

”Nedgången kan framför allt tillskrivas segmenten EMEA och Americas. Ebita för segmentet EMEA påverkades negativt av försäljningsmixen med lägre andel inom Service & Aftermarket, valutaeffekter, extraordinära logistikrelaterade kostnader samt ineffektivitet inom tillverkningen”, skriver Dometic.

”För segmentet Americas påverkades ebita negativt av betydligt lägre nettoomsättning inom både RV OEM och Service & Aftermarket. Dessutom hade den förvärvade Igloo-verksamheten som förväntat en utspädande effekt på gruppens marginal. Valutaomvärderingseffekter och valutasäkringseffekter hade dessutom en negativ påverkan på marginalen”, uppger företaget.

De jämförelsestörande posterna uppgick till -32 miljoner kronor (-37) och avsåg huvudsakligen aktiviteter inom de tidigare tillkännagivna globala omstruktureringsprogrammen.

Nettoomsättningen uppgick till 6.172 miljoner kronor med en organisk tillväxt på -11 procent. Här hade analytikerna väntat sig 6.202 miljoner kronor respektive en organisk tillväxt om -8,9 procent.

Resultatet efter skatt var 27 miljoner kronor jämfört med förhandstipset 126 miljoner kronor.

En utdelning om 1:30 kronor per aktie föreslås för helåret 2022. Här hade analytikerna i snitt räknat med 2:34 kronor. Året innan var utdelningen 2:45 kronor per aktie.