Affär Dometic förvärvar amerikanska Igloo, en tillverkare av passiva kylboxar och drinkware. Förvärvet görs till en köpeskilling om 677 miljoner dollar på kassa- och skuldfri basis. 

I tillägg innehåller avtalet en resultatbaserad komponent om maximalt 223 miljoner dollar beroende av Igloos resultatutveckling.

Igloo, som har cirka 1.100 anställda, beskrivs som en global leverantör av passiva kylboxar och drinkware-produkter för friluftsmarknaden. Bolaget grundades 1947 och ägs i dag av riskkapitalbolaget Acon Investments.

Igloos nettoomsättning de senaste 12 månaderna var 401 miljoner dollar (tillväxt 24 procent), med en ebitda-marginal om 10,1 procent. 92 procent av omsättningen kommer från USA.

Transaktionen förväntas generera försäljningssynergier på mer än 150 miljoner dollar samt årliga förbättringar av ebitda om omkring 50 miljoner dollar som realiseras inom fem år.

Affären förväntas bidra positivt till Dometics resultat per aktie under 2022.

”Förvärvet av Igloo är ett väsentligt steg i Dometics strategi att fortsätta växa inom den attraktiva friluftsindustrin och skapar en stark bas för ytterligare tillväxt globalt”, heter det.

Förvärvet finansieras med interna medel. Påverkan på skuldsättningsgraden (nettoskuld/ebitda) från transaktionen förväntas bli 1,3x. I slutet av juni uppgick Dometics nettoskuld/ebitda till 1,4x. Dometics mål är en skuldsättningsgrad på omkring 2,5x över en konjunkturcykel.

Transaktionen förväntas slutföras under fjärde kvartalet 2021, villkorat av myndighetsgodkännanden.

Dometics aktie steg drygt 7 procent i den inledande handeln på fredagsmorgonen.