Patrik Frisk fotograferas i samband med ett Stockholmsbeök under sin tid som vd för Under Armour.

Aktie Dometics valberedning föreslår nyval av tidigare vd:n för Under Armour, Patrik Frisk, till bolagets styrelse.

Nuvarande ledamot Magnus Yngen står inte till förfogande för omval vid årsstämman 2023.

Det framgår av kallelsen till årsstämman, som hålls den 12 april.

Vidare föreslås omval av styrelseledamöterna Erik Olsson, Heléne Vibbleus, Jacqueline Hoogerbrugge, Mengmeng Du, Peter Sjölander och Rainer Schmückle.

Fredrik Cappelen föreslås till omval som styrelsens ordförande.

Patrik Frisk är i dag styrelseledamot i First North-bolaget USWE Sports och är tidigare vd för sportklädestillverkaren Under Armour.