Fed Räntorna i såväl USA som Europa steg och dollarn stärktes betydligt efter Fed-chefen Jerome Powells anförande inför senatens bankkommitté på tisdagen. Börserna vände till minus.

Den tvååriga amerikanska statsobligationen steg 10 punkter till 4,97 procent, medan tioåringen var upp 5 punkter till 3,99 procent. Dollarn stärktes från 1:0660 till 1:0590 mot euron och upp mot 137-nivån mot yenen.

Närmaste riktas blickarna mot fredagens jobbrapport, med en väntad jobbökning på 200.000 efter starka 517.000 i januari.

Den jobbrapporten, tillsammans med bland annat KPI och detaljhandel för samma månad, har bidragit till att dra upp Fed-förväntningarna, och toppen antas nu ligga närmare 5,5 procent. I december låga medianen i Feds egen räntebana på 5,1 procent vid årsskiftet. Sannolikheten sätts nu till cirka 50 procent att de ska höja med 50 punkter vid marsmötet, upp från cirka 28 procent före Powells tal.

Svenska räntor steg 4 punkter i korta änden, medan kronan tappade 20 öre till 10:65 mot dollarn och 14 öre till 11:29 mot euron från måndagen.

EUR/SEK närmar sig därmed åter nivåerna som rådde före Riksbankens hökaktiga budskap vid räntebeskedet den 9 februari.

Riksbankschef Erik Thedéen avböjde på tisdagen på nytt att säga om han lutar åt något håll vad gäller storleken på den väntade räntehöjningen i april, utan vill vara ”trogen” det riksbanksdirektionen tidigare kommunicerat. Januariinflationen gick i fel riktning, men mycket kan ske innan nästa möte.

”Vi har ju ganska mycket tid, och därmed mycket statistik som kommer, och då tycker jag att jag vill vara trogen det budskapet, nämligen inkommande data gäller”, sade han.

Marknadens prissättning pekar mot att Riksbanken höjer med 50 punkter i april, och att räntetoppen ligger på nära 4 procent, enligt SEB:s noteringar.

Även den norska kronan tappade betydligt under tisdagen, med 10 öre till 11:23 mot euron.