Analys Volvo Cars vaga utsiktskommentarer för 2022 bidrar till ökad osäkerhet, menar DNB Markets i en analys.

Under fredagens rapportpresentation gav Volvo Cars ledning vaga kommentarer om att resultatet för 2022 väntas vara relativt oförändrat eller stabilt, jämfört med 2021.

”Trots att bolaget inte kunde specificera vilket lönsamhetsmått det avsåg, är vår slutsats att ett oförändrat resultat, jämfört med föregående år, indikerar en tvåsiffrig nedsida jämfört med konsensus på i stort sett alla lönsamhetsmått”, skriver DNB Markets.

Vidare påpekar DNB Markets att analytikernas konsensusestimat inte heller verkar ta hänsyn till att övergången till helt elektriska bilar (BEV) medför negativa mix-effekter.

”Bolaget har sagt att bruttomarginalerna på sitt BEV-erbjudande ligger under de för bolagets icke-BEV-bilar och skulle kunna minska på kort sikt som en följd av relativt höga enhetskostnader för den första generationen BEV-bilar”, skriver DNB Markets.

Efter Volvo Cars delårsrapport har DNB Markets dragit ned sina estimat för det underliggande rörelseresultatet 2022, justerat för samrisk- och intressebolag, med 12 procent.

DNB Markets har dragit ned sin riktkurs för Volvo Cars till 76 kronor per aktie (80) och upprepar rekommendationen behåll. Riktkursen består av en värdering för Volvo Cars om 40 kronor per aktie och Polestar på 36 kronor per aktie.

Nordea står i sin tur kvar vid sin köprekommendation för Volvo Cars, efter bokslutsrapporten. Nordea sänker emellertid riktkursen till 85 kronor (87).

Bokslutsrapporten utlöste en kursnedgång på 4,7 procent för Volvo Cars på fredagen. Vid 10.30-tiden på måndagen handlades Volvo Cars till 68:30 kronor, motsvarande en nedgång med 2,6 procent för dagen. OMXS30-idexet hade samtidigt gått ned 3,1 procent.