Sektor Trots det kraftiga ”coronabörsfallet” under måndagen ser börsåret fortsatt ljust ut, enligt DNB Markets som ser en industriell återhämtning under andra halvåret, med ”modest” tillväxt, och med en stadigt växande konsumtion.

Det är huvudbudskapet i den marknads-outlook för industrisektorn med fokus på andra halvåret som gjorts av DNB Markets och som nyligen publicerats. Innehållet i analysen bygger på industrisektorns återhämtning efter att kraftigt ha hämmats av först handelskrig och sedan coronaoro.

Enligt DNB:s makroanalytiker Thomas Jellvik lägger sig coronaoron successivt under andra halvåret vilket leder till en återhämtning i industrisektorn. Lagernivån är låg, och det i sig kräver en uppgång.

– Produktionsplaner och nivåer är nu för låga för att tillgodose efterfrågan, säger han.

Två favoriter

I outlooken pekar DNB Markets ut två favoritaktier, Volvo och SKF.

– Båda är ganska billiga och båda har bra kassaflödesgenerering. Och efter måndagens nedgång blir de ännu mer attraktiva, säger Thomas Jellvik.

På sikt, under resten av året, när produktionen kommer igång ordentligt igen blir det ännu bättre, enligt DNB. De nuvarande nivåerna är för låga för båda bolagen.

När det gäller den största favoriten, Volvo, är orderingången högre än produktionen just nu, påpekar Thomas Jellvik.

– Det innebär att den underliggande efterfrågan håller sig uppe. Volvo har gått från att ha varit volatilt till att bli ett stabilt bolag och har nu lämnat perioden med stökig marginalutveckling bakom sig, säger han.

– Bolaget har hög direktavkastnig och tillväxt i verksamheten, samtidigt som försäljningen ökar. Ebit ökar också, med knappt tvåsiffriga tal. Väger vi samman detta blir risknivån bra särskilt efter det senaste nedstället, säger Thomas Jellvik.

Rekyl uppåt

När det gäller SKF är argumentationen ungefär likadan, ”men inte lika bra”.

– Direktavkastningen är 3,6 procent och bolaget har jobbat igenom verksamheten efter en lång jobbig period då kursen knappt rört sig under fem år, säger Thomas Jellvik.

Totalt ger hela analysen en makrobild av rekyl uppåt, enligt DNB Markets, och det gäller inte bara industrisektorn, som definitivt går in i en återhämtningsfas, bland annat med stöd av fortsatt mycket låg inflation.