Aktier DNB kastar ut Aker BP men plockar in Subsea 7 och Lerøy Seafood i bankens norska modellportfölj.

Enligt DNB:s veckouppdatering reducerar banken exponeringen mot oljesektorn eftersom oljepriset inte stigit utan snarare fallit den senaste tiden. Därför kastas Aker BP ut men DNB behåller ändå exponeringen mot energisektorn genom att Subsea 7 tas in i portföljen. Bolaget erbjuder bland annat teknik- och installationsstjänster för offshoreindustrin.

”Subsea 7 rapporterade solida tal för det tredje kvartalet och vi anser att konsensusestimaten är något konservativa eftersom bolaget bland annat har en god projekttillväxt”, skriver DNB.

När det gäller sjömatssektorn konstaterar DNB att det varit en tuff period i spåren av den överraskande skatteändringen som påverkar sektorn negativt.

”Men efter att estimaten nu kapats är det nu lättare att se värderingarna som mer attraktiva. Dessutom är det möjligt att skattereglerna kommer att mjukas upp framöver. Lägg till detta säsongsmönstret med stigande laxpriser så kan det ge medvind under resten av året”, skriver DNB och tar in Lerøy Seafood i portföljen.

DNB:s norska portfölj har hittills gått ner 8,6 procent i år. Just nu består den av DNO, Equinor, Gjensidige, Lerøy Seafood, Mowi, Nordic Semiconductor, Norske Skog och Subsea 7.