Aktietips Stigande tankrater bådar gott för Frontline de kommande månaderna. Det menar DNB som tar in rederiet i den norska portföljen.

De senaste veckorna har tankraterna stigit kraftigt. Men de väntas inte toppa förrän i slutet av året, spår DNB.

”Det kan ge en god medvind för Frontline de kommande månaderna”, skriver DNB.

Verksamheten är dock väldigt cyklisk och korta perioder med stark lönsamhet kan följas av långa perioder med svagare intjäning.

”Men begränsad tillväxt i fartygsflottor kommande år kan göra att den goda utbuds- och efterfrågebalansen kan bestå längre än normalt”, skriver DNB i veckans portföljuppdatering.

Banken anser dessutom att värderingen är relativt attraktiv trots en kraftig kursuppgång.

DNB:s norska portfölj består av i dagsläget av Aker BP, Equinor, Frontline, Gjensidige, Grieg

Seafood, Nordic Semiconductor, Norske Skog, Orkla, SR Bank och Vår Energi.

Portföljen tog ordentligt med stryk förra veckan med ett fall på 5,4 procent. Sedan årsskiftet är portföljen ner 8,1 procent medan Oslobörsen fallit 4,8 procent.