Analys DNB Markets bedömer att den data som forskningsbolaget Bioarctics partner Eisai presenterade under alzheimerskongressen CTAD i San Francisco, USA var "mycket övertygande". Det framgår av en analys på onsdagen.

Transparensen och detaljrikedomen var en positiv överraskning för DNB. Data uppges vara konsekvent över olika mål i studien och sett till säkerheten. Det finns enligt DNB nästan inga subgrupper eller biomarkörer som särskiljer sig från det generellt positiva utfallet.

Gällande de två rapporter om dödsfall i den öppna förlängningsstudien av Clarity AD i fas 3 bedömer DNB, utifrån den detaljerade presentationen, att lecanemabs säkerhetsprofil är stark och att de två dödsfallen mest troligt inte kan kopplas till lecanemab.

Nästa potentiella kurstrigger ser DNB skulle kunna vara ett accelererat godkännande vid eller omkring den 6 januari 2023.

Givet den senaste tidens kursutveckling bedömer DNB att Bioarctic-aktien borde utvecklas bättre än marknaden och återhämta vad aktien har tappat.

DNB har en köprekommendation för Bioarctic med en riktkurs på 420 kronor.

Bioarctic stiger i öppningshandeln på onsdagen med nästan 8 procent till 299 kronor.