Analys SAS omställningsprogram, som går under namnet "SAS Forward", står still samtidigt som den höga skuldsättningen och icke konkurrensmässiga kostnadssidan är utmanande och det finns stor risk för att aktiekursen kommer falla från nuvarande nivå.

Det skriver DNB i en analys, där riktkursen för flygbolagets aktie sänks till 0,10 kr från 0,40 kr och upprepad säljrekommendation.

Estimatsänkningar och risken för att nuvarande ägare kommer spädas ut kraftigt om omstöpningen av bolaget faller väl ut reflekteras bättre av den nya riktkursen, menar DNB.

På kort sikt finns ljuspunkter såsom det faktum att nordiska och europeiska konkurrenter flaggat för en uppdämd efterfrågan för flyget inför sommaren, där yielden för flygbolagen till och med kommit upp över 2019 års nivå. Däremot finns det en negativ faktor för SAS i det att flygbränslepriserna stigit 54 procent, och det är prisuppgångar som SAS inte har skaffat sig försäkring mot, skriver DNB.

Överskuggande allt annat är också den stundande omstruktureringen.

”SAS hade totala räntebärande skulder om 43 miljarder kr i slutet av första kvartalet (inklusive hybridobligationer) och en kassaposition på 6,4 miljarder kr”, konstaterar DNB.

Sommarens ankomst bör vara positiv för den kortsiktiga kassapositionen, men vintern blir däremot svårare, troligtvis med avsevärda förluster sett till den tuffa skuldsituationen.

”Vi noterar att den kommande rekonstruktionen som från början var ämnad ske i april har försenats och vi tror att det blir utmanande för bolaget att lyckas med en förlikning i processen”, skriver banken.