Analys DNB Markets höjer riktkursen för stålföretaget SSAB till 38 kr från 34 kr. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av en analys.

Banken förväntar sig en vinståterhämtning under det fjärde kvartalet 2020 för SSAB, drivet av ett högre kapacitetsutnyttjande och lägre underhållskostnader på sekventiell kvartalsbasis. Vidare resonerar DNB Markets att stigande stålpriser kan komma att driva på vinsten för SSAB under 2021.

”Givet vår tro om att europeiska HRC (producenter av varmvalsat stål) nu tar order för maj månad medan amerikanska ledtider för stål numera uppgår till omkring åtta veckor (högre än det historiska snittet om 6 veckor) väntar vi oss en positiv volym för det första kvartalet 2021 för samtliga ståldivisioner/…/”, skriver banken.

A-aktien i SSAB steg 1,9 procent till 30,32 kr efter en dryg timmes handel på torsdagen. De senaste tre dagarna har aktien avancerat totalt omkring 9 procent.