Analys Getinge förblir en attraktiv investering och kommer att framstå som starkare när pandemin är över, menar DNB Markets. 

”Vi har därför höjt våra prognoser från 2022 och framåt”, skriver DNB Markets i en analys där riktkursen för medicinteknikbolaget dras upp till 425 kronor (400) och rekommendationen köp upprepas.

Banken bedömer att den positiva marknadstrenden för Getinge har fortsatt in i tredje kvartalet och väntar sig fortsatt covidrelaterad medvind under perioden för bolaget. Vidare räknar DNB inte med att Getinge påverkats i någon högre grad av logistiska utmaningar och höga logistikkostnader, eftersom bolaget har långa kontrakt för shippingvolymer och priser. Men om priserna inte normaliseras över tid kommer Getinge så småningom att exponeras mot kostnadsökningar, påpekar DNB.

DNB skriver också att kapitalmarknadsdagen den 22 november kan bli en positiv triggerfaktor för Getinge.

Aktien handlades till knappt 382 kronor vid klockan 9.50 på fredagen, en nedgång med 0,9 procent från stängning dagen före.