Analys DNB Markets räknar med att Ericssonaktien kommer att handlas till en så kallad ESG-rabatt (Environmental, Social, Governance) under de kommande 6-12 månaderna.

Det framgår av en analys, där banken justerar ned riktkursen för Ericsson till 125 kronor (144) men behåller köprekommendationen, vilket Nyhetsbyrån Direkt rapporterat om tidigare på måndagen.

I analysen konstaterar DNB Markets att Ericsson har förlorat 100 miljarder kronor i marknadsvärde sedan Irak-skandalen bröt ut.

”Fastän vi tror att bolaget sannolikt kommer fortsätta att handlas till en ESG-baserad rabatt under de kommande 6-12 månaderna, räknar vi med att rabatten gradvis krymper, möjligen ytterligare pådrivet av ett potentiellt förtydligande av DOJ:s reaktion såväl som av lindrande uttalanden från bolaget”, skriver banken.

DNB Markets upprepar ändå sin köprekommendation med hänvisning till att värderingen är attraktiv.

Vidare bedömer DNB Markets det som osannolikt att Ericssons rapport för det första kvartalet kan komma att utgöra någon katalysator för aktien.

En stark försäljning väntas kunna dämpa effekterna av kostnadsinflationen under det första kvartalet, enligt DNB Markets som räknar med att Ericssons försäljning i svenska kronor växer med 11 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Rörelsemarginalen väntas samtidigt bli 11,4 procent, vilket är något lägre än konsensusestimatet som ligger på 12 procent, enligt analysen. DNB Markets räknar bland annat med att råmaterialkostnadsinflation, FoU-investeringar och negativa valutaeffekter kommer att tynga Networks marginaler i större utsträckning än vad analytikernas snittestimat vittnar om.

Vad gäller störningarna i leveranskedjan har dessa, enligt Ericsson självt, varit hanterbara och fortsatt att förbättras under det första kvartalet samtidigt som förutsägbarheten fortfarande är begränsad, enligt analysen.

Vid 10.30-tiden hade Ericssonaktien stigit 1,6 procent till 90:43 kronor.

Graf över Ericssons kursutveckling hittills i år:

image

Källa: Infront