Analys DNB Markets räknar med att Volvo Cars drar tillbaka eller sänker sin försäljningsprognos för 2022. Det framgår av en analys där banken sänker riktkursen för Volvo Cars till 48 kronor (66) och upprepar rekommendationen sälj.

Volvo Cars har guidat för att 2022 års försäljningsvolymer blir något lägre eller oförändrade, jämfört med 2021. Med tanke på att försäljningen under perioden januari-augusti har sjunkit 21 procent ser DNB Market det som ”osannolikt” att bolaget når upp till den prognosen.

DNB självt räknar med att Volvo Cars försäljningsvolym uppgår till 609 tusen bilar under 2022, vilket skulle motsvara en nedgång med 13 procent jämfört med 2021.

Utmaningarna i marknaden har ökat för 2023 samtidigt som risken är hög i samband med Volvo Cars lanseringar av nya modeller, menar DNB Markets enligt analysen.

”Vi ser en risk med tanke på ‘överhäng’ i aktierna i Volvo Cars och Polestar, i vilka ‘free floaten’ är exceptionellt låg, och vi tror att konsensus är för optimistiskt givet det utmanande marknadsläget”, skriver DNB Markets.

Lägre volymantaganden har lett till att DNB Markets sänkt sina estimat för Volvo Cars rörelseresultat, exklusive samrisk- och intressebolag, med i snitt 3 procent.

För 2023-2024 ligger DNB Markets försäljningsestimat för Volvo Cars 8-10 procent lägre än konsensus och 9-16 procent lägre vad gäller rörelseresultatet exklusive samrisk- och intressebolag.

Vid 9.40-tiden hade Volvo Cars gått ned 0,9 procent till 51:20 kronor.