Analys Nyfosa väntas ha en snabbare tillväxt i kassaflöde per aktie jämfört med sektorkollegor. Dessutom finns dolda värden som inte är fullt ut inprisade i vare sig aktiekurs eller böckerna. Det skriver DNB Markets och inleder bevakning med rekommendation köp till riktkurs 93 kr.

”Vi väntar oss att Nyfosa når 7 procent kassaflödestillväxt under 2021 och 5 procent under 2022 baserat på aviserade förvärv och fastighetsutveckling, medan i vårt tillväxtscenario kommer bolaget att överträffa sitt eget mål om 10 procent tillväxt”, skriver DNB.

I tillägg menar banken att det finns dolda värden motsvarande 5 kr per aktie jämfört med bokfört värde i samriskbolaget Söderport.

Nyfosas står hittills under 2020 för mer än 10 procent av den svenska transaktionsvolymen och sett till bolagets historik av bra affärer vid förvärv tror DNB att de kan återinvestera snabbt i ytterligare förvärv och ”hålla kapitalet arbetande”.

På fredagsförmiddagen var aktien upp omkring 1 procent till 84,80 kr per aktie.