Analys DNB Markets räknar med att Sinch, som levererar molnbaserade kommunikationstjänster, kommer att fortsätta vara aktiva på förvärvsfronten på en snabbväxande marknad. Det skriver DNB Markets i en analys där banken tar upp bevakningen av Sinch med en köprekommendation

Riktkursen sätts till 1.250 kronor.

”Vår riktkurs baseras på en scenarioanalys där vi inkluderar 20 procent förvärvad tillväxt årligen under 2021-2025, vilket vi anser vara ett rimligt antagande”, skriver DNB Markets i analysen.

DNB Markets kassaflödesbaserade basscenario (base case) genererar ett värde för Sinch på omkring 815 kronor per aktie, men det tar inte hänsyn till framtida förvärv, vilket banken anser vara en nyckelfaktor i bolagets strategi.

Med den förvärvstakt som DNB antar att Sinch kan ha, skulle bolagets marknadsandel 2025 öka till 9 procent i scenarioanalysen, jämfört med 3,8 procent i basscenariot, skriver banken.

Marknaden för meddelandetjänster och CPAAS (kommunikationsplattformbaserade tjänster) är snabbväxande och de underliggande trenderna har förbättrats ytterligare under pandemin. Sinch höga förvärvsaktivitet i år har drivit på tillväxten ytterligare, skriver DNB Markets som räknar med att bolagets intäkter kan öka med 54 procent i år och med 75 procent under 2021.

Vid 9.45-tiden på torsdagen hade Sinch stigit 1,8 procent till 1.150 kronor. Hittills i år har aktien strax över 300 procent.