Köptips Efter att Scandic Hotels säkrat finansiellt utrymme fram till 2023-2024 har förhållandet mellan risk och avkastning blivit bättre. Det skriver DNB Markets i en analys i vilken rekommendationen för Scandic-aktien höjs till köp från behåll och riktkursen höjs till 46,00 kr från 31,00.

Scandic ses som en vinnare på återhämtningen i den nordiska turistindustrin efter pandemin. Även om börsen redan har prisat in en fin återhämtning för Scandic Hotels ser DNB ytterligare utrymme.

Genom att ge ut konvertibler och förlängda kreditfaciliteter har Scandic betydligt bättre utrymme att klara perioden till dess att marknaden väntas ha återhämtats till en nivå som tillåter positivt kassaflöde, skriver DNB.

Basen för värderingen flyttas till estimaten för 2023 då DNB ser att Scandic når sitt finansiella mål om ebitda-marginal på 11 procent samtidigt som RevPAR (intäkter per tillgängligt rum) fortfarande ligger mellan 8 och 15 procent lägre än 2019. Det senare antyder enligt DNB ytterligare potentiell uppsida i ett längre scenario.