Sektor DNB Markets upprepar sina köprekommendationer för de svenska storbankerna Handelsbanken, SEB och Swedbank samt finländska Nordea inför de kommande delårsrapporterna för det första kvartalet 2020.

”Även om vi förväntar oss att förhöjda avsättningar för kreditförluster kommer att pressa intjäningen under 2020 torde tillgångskvaliteten och lönsamheten på medellång sikt vara robust, och vi förutser en ytterligare potentiell skjuts för kreditefterfrågan från företag som behöver likviditet”, resonerar DNB Markets i en analys där banken även upprepar sina riktkurser på de fyra storbankerna.

DNB Markets räknar med kreditförlustnivåer på 25-30 punkter under 2020 för bankerna, vilket visserligen skulle innebära en betydande uppgång från de senaste åren, men fortfarande vara tydligt hanterbart.

”Vår förväntan om motståndskraftig tillgångskvalitet under den troliga nedgången stöds av de blygsamma kreditförlusterna i Sverige under nedgången 2008-2009, utfallet av Europeiska bankmyndighetens stresstest och de svenska bankernas höga andel fastighetsrelaterad utlåning, som vi tror kommer att prestera bra”, skriver DNB Markets som räknar med att motståndskraften hos sådan utlåning kommer att stödjas av det låga ränteläget.