Analys DNB Markets återupptar sin bevakning av Castellum med rekommendation köp. Riktkursen är 220 kr. Det framgår av en analys.

Castellum levererade en solid rapport för det fjärde kvartalet och med de senaste avyttringarna finns utrymme för extra utdelning eller återköp, menar DNB Markets som även konstaterar att aktien handlas till en rabatt om 7 procent i relation till det långsiktiga substansvärdet (EPRA NAV) jämfört med ett historiskt genomsnitt om 2 procent.

”Dock noterar vi oenigheten mellan huvudägarna angående styrelseordförandeposten som skall avgöras på stämman den 25 mars. Osäkerhet rörande utkomsten och dess potentiella efterbörd höjer risken i det korta perspektivet något enligt oss”, skriver DNB.

Det var i december som valberedningen föreslog Castellums störste ägare Rutger Arnhult som ny styrelseordförande. Nuvarande styrelseordförande Charlotte Strömberg och Stichting Pensioenfonds ABP som representerar närmare 6 procent av aktierna har dock motsatt sig förslaget.

Castellum handlades på torsdagsförmiddagen till 198 kr.