Analys En rekonstruktion av flygbolaget SAS ser ofrånkomlig ut, annars riskerar bolaget att gå i konkurs, skriver DNB i en analys på onsdagen där riktkursen sänks till 0,40 kr från tidigare 1 kr och rekommendationen sälj upprepas. Den danska banken Sydbanken anser att kapitalstrukturen på sikt är ohållbar, men att läget inte är akut.

Sänkningen av riktkursen är avsedd att reflektera sänkta estimat och ökad finansiell risk för flygbolaget, som hittills har klarat pandemin genom en stor finansiell rekonstruktion.

Främsta anledningen till sänkta estimat är den begränsade möjligheten att anpassa kapaciteten under låg efterfrågan kopplad till covid-situationen, enligt DNB.

”Vi uppskattar förlusterna till 17,6 miljarder kr sedan utbrottet startade”, skriver bankens analytiker.

”Ohållbar skuldsättning”

Balansräkningen är inte tillräckligt stor för att i förlängningen absorbera denna finansiella chock, och en rekonstruktion för att undvika konkurs är därför nödvändig.

”Vi tror att de likvida tillgångarna uppgår till 5,6 miljarder kr. Detta kan jämföras med totala skulder på 40,5 miljarder kr i slutet av fjärde kvartalet. Denna höga skuldsättning ser ohållbar ut, och med 3,8 miljarder kr i förfallande skulder inom de närmaste 12 månaderna kommer en rekonstruktion förmodligen krävas”, skriver DNB.

Rekonstruktionen bör adressera de stora skulderna och en kostnadsposition som inte är konkurrensmässig jämfört med sektorkollegor, fortsätter banken.

Det finns, enligt bankens egna data, en uppdämd efterfrågan på resor som nu släpps loss när myndigheterna avlägsnar hinder för att åka utomlands. Men SAS konkurrensposition är enligt DNB:s bedömning svag och kampen mot lågkostnadskonkurrenterna spås bli tuff. Särskild tonvikt läggs vid att Ryanair på senare tid har expanderat kapaciteten i Sverige.

”Samtidigt är bränslepriserna rejält upp och SAS saknar hedge mot detta”, skriver DNB.

Sydbank ser ingen akut finansiell situation

Den danska banken Sydbank anser däremot att kapitalstrukturen långsiktigt är ohållbar, men att SAS finansiella situation inte är akut.

Därför bör ledningen med vd Anko van der Werff i spetsen komma i gång i arbetet med att få kontroll över kapitalbasen, menar Sydbanks analyschef Jacob Pedersen, enligt Marketwire.

”Situationen för SAS är inte akut. Men den kan bli det under de kommande kvartalen och därför kan SAS lika gärna börja skaffa sig ett grepp om kapitalsituationen nu”, Jacob Pedersen till Marketwire.

Han påpekar också att SAS i slutet av oktober hade en kassa på 4,3 miljarder kr och dessutom i maj förra året fick en ännu outnyttjad kredit på 3 miljarder kr från danska och svenska staten.

Kassa på 7,3 miljarder i oktober

Totalt hade SAS således 7,3 miljarder kr i kassa i slutet av oktober, vilket kan hålla flygbolaget i luften ett tag till, menar Sydbank-analytikern.

Däremot kommer denna kassa ha reducerats när flygbolaget presenterar räkenskaper för första kvartalet 2021/22 på tisdag nästa vecka. Exakt hur mycket vill dock inte Jacob Pedersen spekulera om.

Det råder dock inga tvivel om att kapitalstrukturen är ohållbar och bör anpassas, eventuellt genom försäljning av nya aktier, menar Jacob Pedersen.

Senaste redovisningen visar att det SAS eget kapital per aktie ligger på -16 öre. Det beror på att det egna kapitalet endast består av hybridobligationerna som SAS ska betala 9-10 procent i ränta på under 3-4 år.

På onsdagen föll SAS-aktien omkring 25 procent till 1,18 kr.