Analys DNB Markets sänker sin rekommendation för Nent till sälj från behåll. Riktkursen ligger kvar på 400 kr. Det framgår av en analys.

DNB har vissa frågetecken vad gäller Nents plan att lansera Viaplay på många marknader utanför Norden. Bolaget kommer erbjuda Viaplay i Baltikum i mars och senare under året följer lanseringar i Polen och USA. Ytterligare nio länder finns med i Nents plan för 2022-2024.

”Vi tycker att Nent har mycket att bevisa vad gäller lönsam tillväxt utanför bolagets kärnmarknader i Norden, och vi menar att det inte finns någon garanti för internationell framgång”, skriver DNB.

Banken påminner om att Viaplay som en liten utmanare på flera av de nya marknaderna kommer att få kämpa mot både globala jättar och mot lokala aktörer som i högre grad har digitalt fokus.

DNB har höjt estimaten för Nents intäkter under 2021-2022 med 1-7 procent, men samtidigt kraftigt sänkt prognoserna för rörelseresultaten under samma år. DNB, som här hänvisar till expansionskostnader och högre kostnader för innehåll i Norden, ligger enligt egen utsago cirka 20 procent under konsensus vad gäller rörelseresultatet för 2022. DNB tror att flera analytiker kommer att behöva sänka sina estimat framöver.

Nent-aktien hade klockan 11.30 på måndagen backat med cirka 3,6 procent till nivåer strax under 435 kr. Aktien har gått upp med cirka 16 procent de tre senaste månaderna.