Analys DNB Markets sänker sin riktkurs för Autoliv till 910 kr från 940 kr. Rekommendationen köp upprepas samtidigt. Det framgår av en analys.

IHS Markit har i dagarna skruvat ned marknadsestimaten för produktionen av lätta fordon (light vehicle production, LVP) för det andra halvåret 2021 och första halvåret 2022 mot bakgrund av produktionsnedskärningar som en konsekvens av problem i leveranskedjorna.

DNB Markets sänker i sin tur sina estimat avseende Autolivs justerade ebit-resultat med 14 procent för 2021 och 9 procent för 2022.

Bankens bedömning är att Autoliv kommer sänka sina prognos för 2021, som lämnats i samband med det andra kvartalet i år, vad gäller den organiska försäljningstillväxten från mellan 16-18 procent till cirka 8 procent. Samtidigt väntas helårsprognosen för bilsäkerhetsföretagets justerade rörelsemarginal dras ned till cirka 8,7 procent från 9-9,5 procent, tror banken.

”Vid en titt på IHS prognoser från mitten av september väntas LVP för 2021 nu växa med enbart 1,6 procent från året innan, jämfört med de 9-11 procent som använts som underliggande antagande för Autolivs organiska tillväxtprognos om 16-18 procent. För att spegla de lägre LVP-prognoserna har vi därför trimmat våra estimat vad gäller den organiska tillväxten (för Autoliv) till 8,3 procent”, motiverar DNB Markets.

Långsiktigt ser banken dock fortsatt ljust på fordonsindustrin och särskilt Autoliv som beskrivs se ”attraktivt” ut. Bortom 2021 står fordonsindustrin inför en flerårig återhämtning, enligt DNB Markets.

Under den tidiga handeln på tisdagen var Autoliv upp 1,4 procent på Stockholmsbörsen och bytte händer till 718 kr.