Aktie DNB Markets bedömer att Tele2 kan komma att lämna en extrautdelning om 5 kronor per aktie efter att bolaget gått ur marknaderna i Nederländerna och Kazakstan.

Det skriver banken i en analys, efter att Tele2 i sitt bokslut på onsdagen flaggat för ytterligare återföringar när avyttringarna slutförs.

Tele2:s fjärde kvartal var i stort sett som DNB hade räknat med, men bolagets höjda synergiprognos har lett till att banken dragit upp resultatestimatet för Tele2.

DNB Markets står fast vid sin köprekommendation för Tele2 och höjer riktkursen till 134 kronor (127).

”Vi ser 2019 som ett övergångsår med begränsad försäljningstillväxt i Sverige. På medellång sikt ser vi emellertid en återgång till låg ensiffrig tillväxttakt i försäljningen”, skriver banken.