Ilija Batljan, vd och grundare av SBB.

Analys Efter Nyfosas beslut att avvakta med att förvärva fastighetsportföljer av SBB till ett värde av 8 miljarder kr finns det inte längre någon anledning till att SBB:s aktie ska handlas över substansvärdet.

”Givet att bolaget inte tycks ha möjlighet att sälja sina tillgångar i den nuvarande marknadsklimatet, anser vi att det finns en risk på nedsidan till aktiens nuvarande substansvärdespremie”, skriver DNB i en analys på onsdagen efter Nyfosas besked på tisdagen att affären inte kommer att bli av som planerat.

SBB sade i samband med beskedet att ambitionen att avyttra fastigheter till ett värde om 11 miljarder kvarstår. Något som DNB menar är nödvändigt om bolaget ska behålla sin sitt kreditbetyg. Men, noterar banken, ”…att köpare, som Nyfosa, inte längre är villiga att köpa tillgångar till samma priser som de var under inledningen av 2020”.

Mot den bakgrunden räknar inte DNB längre med 11 miljarder i försäljning, samt att den räntebärande nettoskulden i relation till ebitda-resultatet kommer att öka.

”Vi anser att dessa nivåer indikerar en högre finansiell risk. Vi har därför ökat prognosen för finansieringskostnaderna med mer än effekterna av den högre räntebärande nettoskulden”, skriver DNB.

DNB sänker sin rekommendation till sälj (behåll) med en substansvärdesbaserad riktkurs 14,50 kr, vilket enligt banken är ”i linje” med det substansvärde (EPRA NNNAAV) för slutet av det fjärde kvartalet som DNB hänvisar till.

På onsdagen handlades SBB:s aktie ner drygt 8 procent till omkring 17,40 kr. Den 21 februari nådde aktien sin högsta nivå hittills vid 31,65 kr efter en lång uppgångsfas, i likhet med många sektorkollegor. Sedan dess har aktien fallit över 40 procent.