Sektor DNB Markets höjer riktkurserna för storbankerna inför stundande delårsrapporter för det andra kvartalet och upprepar en positiv syn på sektorn. Deutsche Bank är däremot mer skeptisk till sektorn. 

DNB spår fortsatt förbättrad underliggande lönsamhet under det andra kvartalet, med stöd av starka provisionsnetton och låga kreditförluster.

DNB förblir mer optimistiska vad gäller SEB och Nordea där köprekommendationen upprepas, medans behåll upprepas för SHB och Swedbank.

Den positiva synen motiveras med en förväntan om fortsatt robust resultatutveckling tillsammans med generösa kapitalutdelningar.

Analyshuset ser potential för att en tredjedel av sektorns marknadsvärde kan komma att återföras till aktieägarna under en treårsperiod.

* Nordea höjs till 110 kronor från 106 kronor.

* SEB skruvas upp till 130 kronor från 128 kronor.

* SHB justeras upp till 103 kronor från 100 kronor.

* Swedbank höjs 173 kronor från 163 kronor.

Deutsche Bank mer skeptiska

Deutsche Bank förväntar däremot att de nordiska bankerna Nordea, DNB och Danske Bank kommer rapportera ett svagare resultat, men med potentiell uppsida för provisionsnettot.

Det framgår av ett morgonbrev från analyshuset som betonar att omsättningen spås stärkas från det pandemidrabbade jämförelseåret, men att resultatet kommer påverkas negativt i det andra kvartalet.

Förväntningarna motiveras med lägre tradingnetton, högre kostnader relaterade till IT och AML och något högre nedskrivningar från en väldigt låg nivå i det första kvartal.

Trots detta framhåller Deutsche att konsensus fortfarande kan komma att ligga för lågt inför rapporterna.

Riktkursen för Nordea höjs till 11:20 euro per aktie från tidigare 10:20 euro, vilket Nyhetsbyrån Direkt tidigare rapporterat, men analyshuset justerar även upp DNB till 205 norska kronor från tidigare 195 norska kronor.

Danske Bank skruvas samtidigt upp till 135 danska kronor från tidigare 132 danska kronor.

Rekommendationen köp upprepas för Nordea, samtidigt som behåll kvarhålls för Danske och DNB.

Även Carnegie justerar riktkurserna

Carnegie inför flera riktkursförändringar på de svenska storbankerna efter en sektorsgenomgång, enligt ett morgonbrev från banken.

Riktkursen för Nordea skruvas upp till 95 kronor (90) med upprepad behållrekommendation, medan Swedbanks riktkurs höjs till 176 kronor (170). Här kvarstår köprekommendation.

Riktkursen för SEB behålls på 120 kronor, likt för Handelsbanken som fortsatt har riktkursen 110 kronor.

Gällande nordiska banker höjs riktkursen för DNB till 205 kronor (195). Riktkursen för Danske Bank är 145 kronor.