Råvaror Räkna med successiv höjning av oljepriset under resten av året. Det spår oljeanalytikern Helge André Martinsen som tror på nivån 130 dollar fatet för oljan mot slutet av innevarande år.

I en marknadsrapport som publicerades på onsdagen skriver Martinsen att risken är hög för att den globala oljeproduktionskapaciteten är förbrukad vid slutet av året.

Det finns ett antal skäl till den bistra situationen, bland dem är OECD-ländernas oljelager som nu är låga, samt att produktionskapaciteten under de närmaste åren är begränsad. Allt samverkat till att pressa upp oljepriserna.

I DNB:s estimat når det genomsnittliga oljepriset 110 dollar fatet under andra kvartalet i år. I tredje kvartalet är snittpriset 120 dollar, vilket i årets sista kvartal blir till 130 dollar.

Därefter tror DNB på att priset successivt sjunker, till 115 dollar under 2023, 105 dollar 2024 och 90 dollar under 2025.