En av Akee BP:s plattformar.

Aktier Knappt en vecka efter att DNB ökade energisektorns vikt i portföljen väljer nu banken att minska exponeringen igen. Detta efter de senaste dagarnas oljeprisfall.

I går stod DNB:s norska portfölj 4,3 procent högre än vid årsskiftet samtidigt som Oslobörsen var upp 1,9 procent sedan nyår. Att norska aktier stått emot årets börsturbulens kan till stor del förklaras med de rusande energipriserna som gynnar den oljetunga Oslobörsen. Men förra veckan bjöd på ett trendbrott med fallande råvaru- och energipriser som i sin tur pressade aktiekurserna.

”På grund av nya covid-19-utbrott och rädsla för lägre efterfrågan från Kina så föll råvaru- och energiaktier kraftigt i förra veckan. Norsk Hydro föll 13,8 procent medan Equinor var ned 8,3 procent och Aker BP ner 6,5 procent”, skriver DNB i veckorapporten.

Banken passar därför på att ta hem vinsten i Aker BP och därmed också minska exponeringen mot energi i portföljen.

”Aker BP är upp 24 procent hittills i år. Det är också den aktie i portföljen som har högst beta, alltså den aktie med störst värdesvängningar. Aker BP presenterar också delårsrapporten denna vecka och genom att ta ut aktien reducerar vi samtidigt rapportrisken”, skriver DNB.

Ingen annan aktie tas in i portföljen som i dagsläget består av Equinor, Lerøy Seafood, Nordic Semiconductor, Norsk Hydro, Grieg Seafood, SR Bank, Gjensidige och Vår Energi.