Analys Medicinteknikbolaget Getinge har frodats i det rådande omvärldsläget med hög efterfrågan på bolagets ventilatorer. Investerarna har tagit fasta på detta, men verkar samtidigt underskatta de negativa effekterna när många länder skjuter upp ordinarie vård. Marknadens syn på aktien kan därför vara något för positiv för tillfället. Det skriver DNB i en analys där rekommendationen för Getinge sänks till behåll från tidigare köp,

Riktkursen höjs till 201 från 190 kronor, vilket Nyhetsbyrån Direkt tidigare rapporterat under tisdagen.

DNB tror att Getinges rapport för det först kvartalet 2020 kommer att vara stark överlag, men ställer sig skeptisk till orderingången i affärsområdet Surgical Workflow (produkter och lösningar som optimerar kvalitet, säkerhet och kapacitet i sterilcentraler och operationssalar).

Vidare bedömer DNB att orderingången inom det tidigare nämnda affärsområdet kommer att minska påtagligt, något som särskilt kommer att ses i det andra kvartalet i år.

”Aktien har presterat mycket väl den senaste tiden på grund av den höga efterfrågan inom vissa intensivvårdssegment i spåren av covid-19 medan andra områden bör ha underpresterat tydligt”, skriver DNB i analysen.

Getinge skruvar upp produktionen av ventilatorer med cirka 160 procent för året. För det första kvartalet 2020 bedömer banken att detta tydligt kan ses i orderingången men att det inte nödvändigtvis kommer att spegla sig i säljsiffrorna, framgår det vidare av analysen.

Vid 10.10-tiden på tisdagen är aktien ned 1,4 procent till 187:90 kronor.