Köptips DNB Markets höjer riktkursen för Enea till 325 kr från 280 kr. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av en analys där DNB lyfter fram bolagets senaste förvärv av det mobila cybersäkerhetsbolaget Adaptivemobile som placerar sig bra bland Eneas främsta styrkor; 5G och cybersäkerhet.

Förutsättningarna för det andra kvartalet var inte perfekta, enligt analyshuset. Ett halvår utan nya aviserade kontrakt samt en viss marknad- och valutamotvind som arbetat mot bolaget, men Enea lyckades exekvera över DNB:s förväntningar.

Bolagets senaste förvärv av Adaptivemobile är dock en ljuspunkt och beskrivs som strategiskt och mycket attraktivt på den multipel som affären genomfördes på, till bakgrund mot den höga värderingen av konkurrenter, potentiella synergieffekter, samt den strategiska positionen i en viktig nischmarknad.

Gällnade frågeställningen huruvida Enea förtjänar att handlas till den förhållandevis höga multipeln som aktien gör, trots avsaknad av nuvarande organisk tillväxt, ställer sig analyshuset positivt och hävdar att den gör det.

Aktien var upp 0,4 procent till 232,50 kr i den inledande handeln på tisdagen.