Analys Efter en stark prisutveckling för Lundin Energys aktie ser den nu ut att vara mer än fullvärderad, baserat på bolagets tillgångar och det förväntade framtida spotpriset på olja. Det skriver DNB Markets i en analys där rekommendationen för Lundin Energy sänks till behåll (köp) medan riktkursen skruvas upp till 275 kr (255).

Lundin Energys aktie har i stora drag under de senaste månaderna följt oljeprisets uppgång. Men, menar DNB, med tanke på att den framtida oljeprisutvecklingen numera är ännu viktigare för att bedöma Lundin Energys värdering, har aktien med råge överpresterat relativt ökningen som oljeprisutvecklingen kan motivera ur ett värderingsperspektiv. Banken utgår ifrån ett framtida pris om 77 dollar per fat olja.

Med beaktandet av den förmodade prisutvecklingskurvan för oljepriset estimerar DNB Markets att detta har lyft Lundin Energys substansvärde (NAV) med 40 kr per aktie sedan oktober 2020. Det att ställa mot Lundin Energy-aktien som stigit med 120 kr sedan oktober.

Fortsatta förbättringar

DNB Markets pekar därtill i analysen på att Lundin Energy hittills i år inte stött på några nya fynd av större skala, varför substansvärdestillväxten huvudsakligen kan kopplas ihop med förbättringar vid Edvard Grieg- och Johan Sverdrup-fälten vilka fortsätter att leverera.

”Däremot ser vi att det förväntade p/e-talet för 2021 om 9,3 är attraktivt, och med draghjälp från skattelättnader i Norge väntas en ännu bättre kassaflödesavkastning om 14 procent för året /…/”, skriver banken.

Strax före 11-tiden på onsdagen var Lundin Energy-aktien marginellt upp till 279,60 kr, efter att i den inledande handeln ha noterats ned med som mest 0,5 procent.