Analys DNB Markets inleder bevakning av medicinteknikbolaget Arjo med köprekommendation. Riktkursen är 138 kronor. Det framgår av en analys.

DNB gillar ambitionen från Arjo att röra sig mer mot prestationsbaserad försäljning och bedömer att denna typ av produkterbjudande utgör ett attraktivt värdeförslag för bolaget och dess kunder.

Arjos SEM Scanner uppges enligt en försiktig uppskattning av DNB motsvara en försäljningspotential på åtminstone cirka 5 miljarder kronor årligen enbart i USA.

I den inledande handeln på tisdagen steg Arjo med knappt 3 procent till 109 kronor.