Analys Fastighetsbolaget Klöverns förvärv av detaljhandelsfastighetsbolaget Agora, bostadsutvecklaren Tobin Properties och två projekt på Manhattan kan ifrågasättas ur ett stamaktieägarperspektiv.

Det anser DNB som, vilket Direkt skrivit, sänker rekommendationen för aktien till sälj (behåll) kombinerat med en nedjusterad riktkurs till 11:20 kronor (11:60).

”Vi hade hellre sett att bolaget gjort förvärv på marknader som det redan är närvarande på, alternativt sänkt sin belåning”, skriver DNB vidare.

Den norska banken framhåller att Klöverns lånenivå i förhållande till bolagets tillgångar ligger på 74 procent, om preferensaktier och hybridobligationer inkluderas. Denna justerade nivå pekas ut som den ”högsta” i sektorn, en riskprofil som oroar banken.

”Den höga belåningen gör aktien sårbar mot mindre avkastningsförändringar (vi bedömer att 50 baspunkter högre yielder skulle svepa bort nära 40 procent av Klöverns nettotillgångsvärde)”, skriver DNB.

Klövern backar drygt 3 procent till 12:30 kronor.

Diagram: intradagutveckling för aktien

image

Källa: Infront