NCC är en av de bolag som får köprekommendation.

Sektor Ett utkast till en vitbok från EU-kommissionen siktar på att reglera och skynda på renovering och modernisering av de 15 svagaste procenten av befintliga byggnader. Effekterna av detta väntas vara begränsade under de närmsta åren, men det innebär höjda tillväxtförväntningar för byggsektorn och DNB Markets höjer sin syn på sektorn till övervikt från tidigare neutral. Det framgår av en branschanalys från banken.

Vitboken tyder på ett EU för första gången siktar in sig på reglering av befintligt bestånd, tidigare har fokus legat på nybyggen.

”Vi räknar med att det leder till högre investeringsbehov för fastighetsägare. Vi tror samtidigt att kraven som föreslås för de sämsta 15 procenten bara är ett första steg i att förbättra energikonsumtionen i befintliga tillgångar”, skriver DNB.

På längre sikt ser DNB en årlig tillväxt för den nordiska byggmarknaden om 2-3 procent, men noterar att det kan vara för konservativt om ytterligare krav kommer på plats.

På betydligt kortare sikt, närmare bestämt de stundande rapporterna för förra årets fjärde kvartal, ser DNB små effekter av stigande inflation, i likhet med de två föregående kvartalen.

Värderingar i sektorn beskrivs av DNB som nära historiska nivåer och de långsiktiga utsikterna har förbättrats. Bonava och NCC utgör tillsammans med norska Veidekke bankens toppval i sektorn.

I analysen görs inga rekommendationsförändringar men några mindre riktkursändringar. DNB:s rekommendationer är enligt följande:

* Bonava köp med riktkurs 105 kronor

* JM sälj med riktkurs 324 kronor

* NCC köp med riktkurs 190 kronor

* Peab köp med riktkurs 120 kronor

* Skanska behåll med riktkurs 235 kronor