Analys Gruv- och smältverksbolaget Boliden spås komma med solida siffror för det tredje kvartalet där vinsten väntas växa med 39 procent jämfört med föregående kvartal, huvudsakligen drivet av högre nettopriser för metaller, valutaeffekter samt säsongsmässigt lägre kostnader. Det skriver DNB i den analys där banken höjer riktkursen för Boliden från 290 till 305 kr med upprepad köprekommendation.

”Fundamenta har förbättrats sedan det andra kvartalet där koppar- och zinkpriser i snitt stigit med 24 respektive 21 procent under tredje kvartalets gång, jämfört med föregående kvartal, men som delvis motverkats av en försvagad dollar mot kronan om 7 procent under samma period”, skriver DNB.

Banken spår att marknadens huvudfokus för rapporten kommer riktas in på Bolidens uppdatering kring capex-prognosen, som kan komma att indikera potentialen för extrautdelningar.

Balansräkningen ger utrymme för en extrautdelning om 5 kr per aktie vid slutet av året, enligt bankens antaganden.

DNB pekar vidare på att Boliden under det gångna första halvåret befunnit sig under capex-guidningen för 2020 som är på totalt 7 miljarder kr. Banken förutspår en capex om 6,8 miljarder kr för helåret 2020.

Boliden väntas komma med rapport för det tredje kvartalet den 28 oktober.

Omkring 11.40-tiden på fredagen handlades aktien ned 2,2 procent, på en överlag sur börs, till nivån 256 kr.