Analys Skogskoncernen Stora Ensos rapport för det tredje kvartalet väntas vara bra, drivet av stark efterfrågan för respektive affärsområden med ett fortsatt positivt prismomentum. Det skriver DNB Markets i en analys inför skogskoncernens delårsrapport som väntas se dagens ljus den 20 oktober.

DNB Markets räknar med ett särskilt starkt kvartal för affärssegmentet Wood Products, omfattande bland annat sågade trävaror.

”Vi väntar oss att priserna för sågade trävaror och massa har toppat under det tredje kvartalet, men att priserna fortsatt kommer att befinna sig på höga nivåer under det fjärde kvartalet. Det på grund av hög kostnadsinflation samt logistiska flaskhalsar inom industrin”, skriver DNB Markets.

DNB Markets lyfter samtidigt fram ett orosmoln för Stora Enso – det stundande läget i Kina.

”/…/ vi ser en ökad risk för utsikterna på grund av den ekonomiska turbulensen i Kina och att energikrisen i landet föranleder produktionsavbrott, vilket i sin tur slår negativt mot regionens pappers- och kartongindustri”, noterar DNB Markets.

Stora Enso har exponering mot Kina via utländska dotterbolag samt samägda företag i landet.

Stora Ensos börstemperatur har sedan årsskiftet varit något sval med en nedgång om cirka 10 procent efter den senast gångna månadens tydliga tapp.

Kepler Cheuvreux resonerar i en analys att den svagare utveckling för aktien i Stora Enso är ogrundad och bankens bedömning är att rapporten för det tredje kvartalet kommer visa på att utsikterna för skogskoncernens kärnverksamhet förblir gynnsamma. Efter framgångsrika kostnadsbesparingar och omstruktureringsåtgärder för pappersdivisionen ser Kepler Cheuvreux att Stora Enso är i toppform, varför kommande åren väntas bjuda på goda resultat.

Värt att notera är att Stora Enso omfattas av EU-kommissionens inspektion som gjorts mot flera tillverkare av trämassa på kontinenten. Stora Enso har haft besök av utredare vid huvudkontoret i Helsingfors. Ovanstående analyser har publicerats innan detta blivit känt.

Enligt Infronts sammanställning av snittet för nio analytikers estimat väntas skogskoncernen redovisa ett operationellt rörelseresultat om 371 miljoner kr för det tredje kvartalet 2021. För motsvarande kvartal i fjol var utfallet 175 miljoner kr.