Pandemin Det scenario som utspelat sig på både finansmarknader och i näringslivet har liknat ett okontrollerat haveri, men risken är nu att marknadens uppgång – som kan bli en konsekvens av de omfattande stimulanspaketen – blir för snabb jämfört med utvecklingen i den underliggande realekonomin. Det skriver DNB:s Markets analytiker Ulf Andersson och Thomas Jellvik i en kommentar.

Stödpaketen bör enligt analysen sättas i ljuset av att de senaste årens börsuppgång varit kraftig – Stockholmsbörsens OMXS30 är mindre än 10 procent lägre än vid ingången av 2019.

”Mycket av denna nedgång kommer också att efterföljas av uppgång, till viss del snabb uppgång så snart förtroendet återvänder till marknaderna”, skriver DNB.

Situationen i realekonomin är betydligt mer bekymmersam än vad som sker på finansmarknaderna, enligt banken. Delar av näringslivet har fått stänga igen helt och hållet med stora varsel som följd.

”Okontrollerat haveri”

”Till skillnad mot raset på finansmarknaderna som sannolikt har börjat stanna upp /…/ kommer denna mycket oroande utveckling i näringslivet att fortsätta. Om ingen uppbromsning sker snart går vi raskt mot ett okontrollerat realekonomiskt haveri som kommer att påverka finansmarknaden negativt i en andra våg”, skriver DNB.

Vad gäller den kanske sköraste punkten i det finansiella systemet – bankerna – finns dock inte ännu något skäl till oro. Ett tecken på detta är att de är välkapitaliserade, vilket inte minst framgått av bankernas svaga intresse för Riksbankens nödåtgärdspaket med kreditfaciliteter.

Problemet ligger enligt DNB-duons analys snarare i en befarad kapacitetsbrist – en faktor som bevittnats i stor skala hos banker ute i Europa – när en störtflod av företag behöver lån som måste handläggas hos bankerna.

”Svenska bankerna stor tillgång”

Den italienska Banca di Piacenzas vd Corrado Sforza Fogliani har varit inne på samma spår:

”Risken är att när hästen väl letts fram till vattenkaret så orkar den ändå inte dricka längre”, sade han till Reuters på tisdagen.

De svenska bankernas sedan 90-talet väl upparbetade kreditsystem kommer därför vara en stor tillgång i den här krisen, enligt DNB.

Vad gäller den havererade och under de senaste veckorna helt illikvida företagsobligationsmarknaden har centralbanker nu ridit ut till försvar och förhoppningen är att medelstora och stora bolag nu snart kan nyttja marknaden. Det är en mycket viktig komponent för att bringa ordning i situationen, skriver banken.

Historiskt har återhämtningen efter kriser legat runt 30 procent och därefter dröjt två år innan en normalisering av värderingen. Det kan dock gå fortare nu ”om policymixen är väl avvägd”, skriver analytikerna.

”Double dip-risk”

”Börsbolagens finansiella situation var generellt god innan krisen. Det som kan tala emot detta är givetvis en djupare och mer utdragen recession. Skulle de finanspolitiska åtgärderna i sådan situation stramas åt för tidigt finns en risk för en så kallad ‘double dip’ där aktiemarknaden åter faller tillbaka”, skriver DNB.

Slutligen konstaterar banken att det är klart större risk för länder med stora statsskulder – USA, Italien, Frankrike och Spanien – länder som dessutom tycks bli de hårdast drabbade, än för ett mer välbalanserat Sverige.

”Just nu är det akut livräddning av världsekonomin som är i fokus, men snart nog är detta frågor som kommer behöva tas om hand om också”, skriver DNB.

 

Foto: Shutterstock
Pandemin
DNB: Gränsar till okontrollerat ekonomiskt haveri
Konjunktur
SEB:s chefsstrateg: Stora fallet kommer i april
Foto: Henrik Montgomery/TT
Analys
DNB: Securitas har stark historik av att verka i svåra tider
Foto: istockphoto
Analyser
Här är torsdagens färska köprekar
Aktier
Villrådiga analytiker söker modell som hittar botten
Börsen
Rekyl nedåt efter två uppgångsdagar
Aktier
Affärsvärlden: En aktie att köpa
Aktie
Sandvik sänker utdelningsförslaget
Aktie
Atlas Copco skjuter på beslut om utdelning
Pandemin
Senaten godkände stimulanspaketetOmfattar 2000 miljarder dollar
Aktie
Cellavision flyttar stämma och drar tillbaka utdelningen
Foto: Jonathan Ernst / Reuters /TT
Pandemin
Trump vill att delar av USA öppnar upp om några veckor
Foto: istockphoto
Asien
Blandat i Asien med Tokyo i botten
Aktie
Ingen extra utdelning från Billerud Korsnäs
Foto: Henrik Montgomery/'TT
Aktie
Intrum slopar målen
Foto: Henrik Montgomery/TT
Pandemin
Regeringens krispaket för svenska småföretagTillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter bland åtgärderna
Foto: AP/TT
Wall Street
Uppåt på Wall Street efter volatil dag
Pandemin
Nordea: Kinesisk återöppning avgörandeKrisen inte över - kommer bli riktigt eländigt
Investera
Morgan Stanley: Läge att investera i Asien
Analyser
Flera nya köprekar bland analyserna
Aktie
Serneke: Försäljningen av Karlatornet skjuts uppAktien faller på onsdagsbörsen
Analys
DNB: Scandic kan komma ut starkare efter krisen
Analys
Kepler: Lägre råvarupriser ger Electrolux medvindAnalyshuset höjer till köp
Analys
Lundin Petroleum får köprek trots oljepriskrisen