Analys Skogsbolaget SCAs affärsmodell innefattande 50 procents bakåtriktad integration (backward integration) av trä från den egna skogen bör underlätta upprätthållandet av relativt stabila kostnader i en värld där kostnadsinflation blir allt mer utmanande, och skogsföretaget har en imponerande bolagsspecifik vinsttillväxt vilken också sannolikt kommer fortsätta framgent. Det skriver DNB Markets i en analys. 

Banken inleder bevakning av SCA med köprekommendation och riktkurs 206 kronor.

Högra inträdesbarriärer håller tillbaka tillgången på marknaden och efterfrågetrender är gynnsamma, skriver DNB Markets och pekar på viljan att skifta bort användandet av plast. Därtill leder nya handelsembargon på ryska varor till en ytterligare åtstramad marknad.

”Som ett resultat av detta står SCAs tre industrier – massa, kraftliner och träprodukter – redo att dra nytta av den starka prissättningskraften både på kort som lång sikt”, skriver banken och tillägger att SCA historiskt har presterat väldigt starkt med ett gott ”track record”.

SCA är mer eller mindre helt självförsörjande när det kommer till förbrukningen av energi i verksamheten. Det bör leda till relativt stabila insatskostnader för skogsbolagets industrier, resonerar DNB Markets vidare.

”Affärsmodellen kan tänkas vara förklaringen till att driftskostnaderna (opex) var nästintill oförändrade för det första kvartalet, jämfört med de nordiska kollegornas kostandsinflation som sträckte sig i ett spann mellan cirka 5-20 procent”, skriver banken.

Efter en dryg halvtimmes handel på torsdagen var aktien i SCA ned 0,3 procent, till omkring 177 kronor, på en överlag röd börs.