Börsen DNB-förvaltaren Dag Hammer har tre favoritområden på Oslobörsen. Bland annat överviktar förvaltaren energisektorn där han nyligen justerat sina innehav i portföljen.

DNB bjuder under tisdagen in sina kunder till en direktsänd intervju med Dag Hammer från det egna förvaltarstallet. Temat för intervjun är ”utsikter för norska aktier i en osäker omvärld”. 

Norges råvarutunga aktiemarknad visade motståndskraft under fjolårets breda kursras på världens börser. Oslobörsens huvudindex, OSEBX, avslutade året i stort sett oförändrad medan exempelvis Stockholmsbörsen föll drygt 22 procent. 

Kurslyftet i olje- och gassektorn spelade den norska börsen i händerna, poängterar Dag Hammer som förvaltar DNB-fonderna Selektiv och SMB.

Samtidigt har Oslobörsen inte hängt med i den stora kursuppgång som tog fart under hösten när de amerikanska inflationstalen började peka nedåt. Över den senaste tremånadersperioden är det norska huvudindexet upp drygt 5 procent, vilket kan jämföras med strax över 18 procent för Stockholmsbörsen.

Nu är frågan huruvida börsfesten håller i sig eller om kurserna har sprungit iväg alldeles för långt.

– Det alltid vanskligt att försöka förutspå framtiden, inleder Dag Hammer med en brasklapp, och fortsätter sedan:

– Jag tror fortsatt att man ska övervikta bolag med bra momentum och balansräkningar, som inte har merparten av sin intjäning längre fram i tiden. 

Förvaltaren lockas nu av tre områden på Oslobörsen, energisektorn, rederierna och laxsektorn. 

– Det är sektorer som vi fortfarande överviktar. Vi har ändrat lite i vår energiexponering och fokuserar mer på oljeservicenäringen, säger Dag Hammer. 

När det gäller rederierna berättar förvaltaren att han köpt ”lite aktier” i bolag som fraktar bulkgods. Lasten kan vara allt från spannmål till råolja som då transporteras löst i skrovet på fartyget. 

– Bulk är en sektor som vi är positiva till på sikt, säger Dag Hammer.