Analys De nordiska telekomföretagen Ericsson och Nokia har en mycket liten exponering mot Ryssland, enligt DNB Markets. "Vi uppskattar att den ryska telekommarknaden utgör omkring 1 procent av intäkterna hos Ericsson och Nokia", skriver DNB Markets i en analys av hur telekomföretagen påverkas av Rysslands invasion av Ukraina och de efterföljande sanktionerna.

Enligt DNB Markets har Ericsson och Nokia i teorin haft möjligheter att vara med som leverantörer i Rysslands förlängda 5G-utbyggnad från 2023. Banken har bedömt att telekombolagens ryska andel av intäkterna har möjlighet att trefaldigas till 2024, i teorin, men flaggar samtidigt för att flera faktorer talar för att det inte kommer att bli så.

”Det finns flera skäl till varför vi inte förväntar oss att Ericsson och Nokia kan växa avsevärt i Ryssland, oavsett sanktioner”, skriver DNB Markets och nämner bland annat att Ryssland, trots sin storlek, saknar initiativ till en mer aggressiv utbyggnad av landets telekomnät.

Dessutom har de kinesiska telekomutrustningsleverantörerna, främst Huawei, tagit marknadsandelar i Ryssland de senaste åren, påpekar DNB Markets.

”Vi tror att det finns en viss, begränsad, potential för Nokia och Ericsson i Ryssland, men de nuvarande geopolitiska händelserna kommer att göra det svårt att realisera den potentialen”, sammanfattar banken i analysen.

Vid 11.20-tiden på torsdagen hade Ericsson backat 3,3 procent och Nokia var ned 3,9 procent på Stockholmsbörsen, där OMXS30 samtidigt hade fallit 4,1 procent.