Analys DNB Markets sänker sin rekommendation för Vitrolife till sälj från behåll. Riktkursen höjs samtidigt till 150 från 135 kronor. Det framgår av en analys.

DNB bedömer att det andra kvartalet kommer att bli en enorm utmaning för Vitrolife med tanke på att covid-19 pandemin har fortsatt påverkan globalt. Första indikationerna från tidigt i april indikerar en försäljningsnedgång på 60 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Detta trots att vissa av länderna som drabbades tidigt av coronaviruset har börjat öppna upp, noteras det i analysen.

Vitrolife uppgav i kvartalsrapporten att bolaget ser att den negativa försäljningstrenden från slutet av det första kvartalet har accelererat in i april, som en konsekvens av pandemin med covid-19. Försäljningen under de första veckorna i april uppgick till cirka en tredjedel av motsvarande period under föregående år, meddelades det.