Analys Bonavas bostadsförsäljning har under 2019 återhämtat sig till samma nivå som sektorkollegorna, däremot har inte aktiekursen kommit ifatt. Det skriver DNB i en analys där rekommendationen höjs till köp med oförändrad riktkurs på 110 kronor.

En förklaring till den lägre värderingen av aktien kan vara redovisningsrelaterad, resonerar DNB. Många svenska bostadsföretag använder fortfarande den omdiskuterade redovisningsprincipen POC (project of completion) där projekten bokas vid slutförande, vilket jämnar ut lönsamheten.

Bonava använder IFRIC15 (completed contract accounting), vilket bland annat innebär att prissänkningarna i Sverige tas direkt på sålda tillgångar och ger dessutom en högre nettoskuldsättning jämför med sektorkollegorna, trots liknade vinst, kassaflöde och finansiell risk.

DNB räknar med ett starkt fjärde kvartal som lyfts av försäljning och marginaler i Tyskland, Balticum och Norden, medan Sverige förväntas leverera lägre marginaler till följd av låga volymer och fasta kostnader.

Bonavas aktie var vid strax före klockan 10 på torsdagen upp närmare 2 procent till 93 kronor. Hittills i år har aktien backat 18,5 procent.