Analys Castellums värdering är tilltalande jämfört med sektorkollegor, men stigande räntor oroar DNB som har på morgonen sänkt rekommendationen till behåll och riktkursen till 205 kronor (245).

Castellums aktie har precis som fastighetssektorn i stort backat under året, där inflation och stigande räntor skakat om i sektorn som har en stark period med billig finansiering bakom sig. Castellum handlas efter nedgången till en rabatt om cirka 25 procent jämfört med det långsiktiga substansvärdet, vilket är mer än bolagets historiska rabatt och mer än sektorn i sin helhet.

DNB menar dock att aktien givet den låga värderingen kan prestera bättre än sina kollegor under 2022. Men de stigande räntorna oroar mer och banken har höjt sina estimat för direktavkastningskraven till 4,7 procent för 2024 mot tidigare 4,3 procent och noterar att konsensus för estimerade avkastningskrav på 4,1 procent för 2022 redan är det ett av de högsta i sektorn.

Castellum rapporterade på tisdagen där resultaträkningen i stort motsvarade förväntningarna även om förvaltningsresultatet var något i underkant. Aktien slutade rapportdagen ned drygt 2 procent till 191 kronor vilket var i linje med Stockholmsbörsens fastighetsindex och något bättre än Stockholmsbörsens breda index.

Bolagets vd Rutger Arnhults vd-ord i rapporten var i mångt och mycket ett eko av kollegorna på andra fastighetsbolag som så här långt kommit med rapport – stigande räntor som bolaget väntas kunna hantera, en stark hyresmarknad och en stark ekonomi i stort.