Analys Beijer Ref, med produkter inom kommersiell och industriell kyla samt för värme och luftkonditionering, tilltalar samma typ av investerare som Nibe. Men lägre energipriser riskerar att dra ner efterfrågan på värmepumpar samtidigt som Beijer Ref gynnas av hårdare miljörestriktioner.

Det skriver DNB Markets i en analys där bevakning av Beijer Ref inleds med rekommendation köp och riktkursen 335 kr. På torsdagen har DNB även upprepat sin behållrekommendation för Nibe.

”Vi tror att Beijer Ref och Nibe tilltalar samma typ av investerare givet ESG-vinkeln (Environmental and Social Governance, reds anm), den organiska tillväxten och förvärvshistoriken. Men Nibes vinst per aktie-tillväxt har överpresterat det senaste decenniet och vi ser en risk att lägre energipriser påverkar efterfrågan på värmepumpar negativt, som står för cirka 50 procent av Nibes försäljning. Samtidigt är Beijer Ref positionerat för att dra fördel av hårdare miljöregler”, skriver DNB.

DNB ser en stark fundamental efterfrågebild från kundernas behov av systemuppdateringar, den pågående klimatförändringen och konsumenternas ökade köpkraft. I tillägg har Beijer Ref utvecklat en egen portfölj med miljövänliga produkter som alla är väl positionerade för att dra fördel av regleringar. En av dessa är EU:s planer på att fasa ut skadliga kylskåp fram tills 2030.

”Vi tror att förutsättningarna är på plats för en fortsatt organisk tillväxt /…/ Vi väntar oss att Beijer Ref blir en relativ vinnare det kommande decenniet”, konstaterar DNB.

Analysen tar även upp Beijer Refs förvärvsaktiviteter och dessa betecknas som en av bolagets grundpelare. I en fragmenterad marknad finns det utrymme för mer, menar DNB, och tillägger att marknaden generellt verkar ha en mer modest förväntan på kommande förvärv än vad DNB har.