Sektor Efterfråge- och utbudsbalansen i oljemarknaden ser ut att röra sig mot mjukare territorium för att i det första kvartalet 2021 vända till en överutbudssituation. Det skriver DNB Markets i en sektorkommentar på onsdagen.

”Vi ser en mycket begränsad uppsidopotential för oljepriserna kortsiktigt på grund av en mjukare balans, fyllda oljelager och en fortsatt hög nivå av Opec+ reservproduktionskapacitet”, skriver DNB Markets.

För det andra halvåret 2021 räknar dock banken med att marknaden kommer vara klart underlevererad, vilket är ett av bankens huvudargument för att oljepriserna under fjärde kvartalet 2021 uppskattas stiga till omkring 60 dollar fatet.

”Synen på oljeprisutvecklingen är hyfsat neutral på kort sikt, men vi förhåller oss fortsatt optimistiska för andra halvåret 2021”, understryker banken.

I en kommentar till Nyhetsbyrån Direkt uppger DNB:s oljeanalytiker Helge André Martinsen att den kortsiktiga oljeprisutvecklingen är ”väldigt” beroende av hur vaccineringen mot covid-19 fortskrider samt produktion och distribution av vaccinet.

”Nedsidorisken (för oljepriset; reds anm) är relaterade till de mutationer av coronaviruset som nyligen uppmärksammats vilket gör att vaccinprocessen präglas av högre risk. Detsamma gäller för den förväntade återhämtningen av efterfrågan under 2021”, uppger analytikern.

På frågan om vilka pristriggers som ligger i korten konstaterar Helge André Martinsen att fokus riktas mot Opec-mötet som väntas hållas den 4 januari nästa år där utfallet kommer vara ”viktigt” för oljemarknadens utveckling.

”Vi förväntar oss att Opec, med allierade, kommer överens om en fortsatt blygsammare minskning av de nuvarande produktionsbegränsningarna, där en produktionsökning om 0,5 miljoner fat per dag väntas inledas från den 1 februari nästa år”, säger oljeanalytikern.

Enligt färsk statistik, publicerad på tisdagskvällen, framgick att de amerikanska lagren av råolja ökade med 2,7 miljoner fat under föregående vecka.

Beskedet fick initialt oljepriserna att handlas ned något på onsdagsmorgonen där en ytterligare bidragande orsak till pristappet var att USA:s president Donald Trump hotat att inte skriva på det nya stimulanspaket som är på gång – på grund av att han anser att summan för direktutbetalningarna är för låg.

Omkring 11.30-tiden på onsdagen hade oljepriserna dock återhämtat sig och Brentpriset sågs något över 50 dollar fatet, en uppgång om 0,9 procent, medan amerikanska WTI-oljan kostade 47 dollar vilket även det speglar en dagsuppgång om 0,8 procent.

Enligt Kotak Securities befinner sig prisstödnivån för Brent kring 49 dollar fatet, men om avsluten hamnar under den nivån kan det innebära ett kraftigt prisfall till 46 dollar per fat, rapporterar Reuters.

Under 2020 har rörelserna i oljepriserna varit kraftiga i spåren av coronapandemin och sedan årsskiftet har priset på Brent totalt sett backat med omkring 24 procent. I april sågs Brentpriset till en lägstanivå för året då ett fat kostade 19:66 dollar. Sedan dess har priset stigit med hela 154 procent.

 

Graf: Prisutveckling för Brentoljan sedan årsskiftet.

image

Bildkälla: Infront.