Notering Djurhälsokoncernen Vimians aktie handlades upp cirka 3 procent jämfört med teckningskursen när aktien började handlas på First North Growth Market i dag.

Bolaget värderas till cirka 29,6 miljarder kronor (post-money) i det erbjudande som gjorts inför noteringen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Intresset i erbjudandet, som omfattade befintliga och nya aktier i Vimian, var stort och övertecknades flerfaldigt, enligt bolaget.

Teckningskursen i erbjudandet var 76 kronor per aktie. Erbjudandet omfattade cirka 96 miljoner aktier, varav cirka 6,6 miljoner var nyemitterade aktier för ett värde om 0,5 miljarder kronor och cirka 89,4 miljoner var befintliga aktier till ett värde om 6,8 miljarder kronor.

Totalt omfattade erbjudandet cirka 25 procent av antalet aktier i bolaget efter listning.

Omkring 14,4 miljoner, eller 15 procent, av erbjudandet utgjordes av aktier som såldes av Vimians huvudägare Fidelio.

Om övertilldelningsoptionen utnyttjas uppgår erbjudandet till 8,4 miljarder kronor, eller 28 procent av aktierna.

Ankarinvesterare har åtagit sig att teckna aktier för omkring 5,1 miljarder kronor, motsvarande cirka 17 procent av aktierna i bolaget och cirka 70 procent av erbjudandet.

Bland ankarinvesterarna återfinns SEB Investment Management, Swedbank Robur Fonder, Cliens Kapitalförvaltning, Handelsbanken Fonder, Danica Pension och Livsforsikringsaktieselskab.